• Provincies en subsidies Header

    Provincies & subsidies

Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Looptijd van 01 januari tot 31 december

Om de exportactiviteiten in de provincie Fryslân te stimuleren, biedt de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 mkb-ondernemers financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten. 

 

Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

Deze subsidie aanvragen?

Vul het onderstaande formulier in bij "Aanmelden" en wij regelen het voor u. NuDuitsland neemt u het werk uit handen!

Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en voor het realiseren van een matchmaking.

Subsidiebedrag
De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 5.000,- en € 10.000,-.

Overige informatie
Het is mogelijk om per subsidiabele activiteit meerdere aanvragen in te dienen op voorwaarde dat het per aanvraag om een afzonderlijke activiteit gaat. Er is geen limiet verbonden aan het aantal aanvragen dat een aanvrager kan indienen per subsidiabele activiteit.

Let op
De subsidie wordt geweigerd indien er ten aanzien van de subsidiabele kosten van de activiteit verplichtingen zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

Aanmelden

Vul a.u.b. uw naam in...
Vul a.u.b. een (geldig) e-mailadres in...
Vul a.u.b. een geldig telefoonnummer in...
Vul a.u.b. een bedrijfsnaam in...
Ongeldige invoer

Ontvang een gratis whitepaper

Vul a.u.b. uw naam in...
Vul a.u.b. een (geldig) e-mailadres in...
Vul a.u.b. een geldig telefoonnummer in...
Vul a.u.b. een bedrijfsnaam in...
Ongeldige invoer

Exporteren naar Duitsland

Nu Duitsland