Starters-International-Business-SIB-RVO

Aanmelden Starters International Business (SIB)

U weet het zeker? U wilt als ondernemer weten of uw organisatie klaar is voor export en in welke landen de grootste kansen liggen? Dan is Starters International Business hét programma voor u om aan deel te nemen!

Samen met een ervaren SIB-coach onderzoekt u de mogelijkheden en risico's in het buitenland. U werkt toe naar een concreet actieplan voor een internationaliseringsstrategie. Het coaching-traject duurt ongeveer 4 maanden en is voor deelnemende bedrijven geheel gratis.

Aanmelden SIB-Voucher (Starters International Business)