Groningen

Welkom in de Provincie Groningen.


“Met Grunnegers Grunnings kin’k monsterachteg pangeln in Duutslaand”

Hoewel men zich met “plat” Gronings prima kan redden net over de grens, in het Duitse deelgebied Oost-Friesland, is het niet voldoende om serieus zaken te doen met de Duitsers.

De provincie grenst in het oosten aan de Duitse deelstaat Nedersaksen (Niedersachsen) en aan de gebieden Oost-Friesland (Ost-Friesland) en het Eemsland (Emsland). Qua taal komt het Groningse dialect veel overeen met de Nedersaksische talen, gesproken in het Duitse Noordzee-kustgebied tot in Denemarken.

Groningen @ Work
De regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk helpen. Dat is het doel van Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen 2016-2019.

Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen, waar u als ondernemer aan deel kunt nemen of een beroep op kunt doen. De provincie kan u ondersteunen met geld of bij het aanvragen van vergunningen, maar brengt ook partijen met elkaar in contact die iets voor elkaar kunnen betekenen. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de mogelijkheden.

Lees op de website van Groningen@Work meer over het programma 'Scoren in Duitsland' en over de initiatiefnemers Bert Zigterman van Andalus en Marcel Baanders van Handelsagent Duitsland.

INTERREG
De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Meer informatie over Interreg is te vinden op de website www.deutschland-nederland.eu.