Flevoland

Welkom in de Provincie Flevoland.


Als jongste provincie van ons land speelt Flevoland met een aandeel van 1,5% een bescheiden rol in de Nederlandse export. Afgezet tegen de kleine omvang van de economie, doet de provincie echter nauwelijks onder voor het Nederlandse gemiddelde!

Gunstige exportontwikkeling
Flevoland is een kleine en gespecialiseerde exportspeler en bedrijven in deze provincie kennen een vrij gespecialiseerd exportpakket. Exporteurs zijn vooral te vinden in de groothandel en de agrarische sector. De export van Flevolandse bedrijven gaat voor 23% naar Duitsland. Flevoland ontwikkelt zich als jonge provincie gunstig op exportgebied, waarmee het landelijke aandeel geleidelijk zal toenemen.