Limburg

Welkom in de Provincie Limburg.


Van alle Nederlandse provincies, deelt Limburg de langste landsgrens met Duitsland. Voor de inwoners in het grensgebied bestaan de grenzen al lang niet meer. Duitse kentekens in de Limburgse stadscentra om inkopen te doen en andersom eenzelfde beeld. Expeditiecentra worden op de grens gebouwd, zodat het passeren van de grens voor goederen binnenshuis gebeurt. Limburgers en Duitsers in de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Nordrhein-Westfalen) groeien niet naast, maar met elkaar op. En zo ook de ondernemingen. Toch biedt Duitsland nog veel meer kansen voor Limburgse ondernemingen.

 

Export Duitsland

Voor de bedrijfstak agrifood is Duitsland met een aandeel van bijna 33% met bijbehorend exportbedrag van bijna 1,4 miljard euro het belangrijkste handelsland van de provincie Limburg.

Wilt u meer zakendoen in Duitsland en wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden, neem dan contact met ons op!

INTERREG
De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Meer informatie over Interreg is te vinden op de website www.deutschland-nederland.eu.