Friesland

Welkom in de Provincie Friesland.


In Duitsland bestaat een gebied met de naam Friesland. het betreft een Landkreis dat in het noorden grenst aan de Noordzee en deel uitmaakt van het grotere Duitse deelgebied Oost-Friesland. Dit gebied is dun bevolkt (148 inwoners per km2) en strekt zich uit tussen Waddenzee, de Nederlandse provincie Groningen en de stad Oldenburg. In naam dan wellicht hetzelfde, maar zeker niet qua taal, landschap en cultuur.

 

Duitsers kennen Friesland
Veel Duitsers bezoeken jaarlijks de Friese meren en de Waddeneilanden. Dit maakt het dat veel Friezen de Duitse taal redelijk tot goed beheersen. Das Brot und das Bier. Uit onderzoek blijkt echter dat een paar honderdduizend Duitsers jaarlijks een bezoek brengt aan de Provincie Friesland. Dit betekent een percentage dat ruim onder 1% ligt. Wil je als Fries echter serieus zaken doen in Duitsland, dan roepen de pompeblêden zeker niet bij alle ruim 80 miljoen Duitsers voldoende herkenning op.

 

Export
Om de exportactiviteiten in de provincie Fryslân te stimuleren, biedt de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020 mkb-ondernemers financiële ondersteuning bij het realiseren van internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten.

Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelingsprogramma en voor het realiseren van een matchmaking.

 

Subsidiebedrag
De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum dat per aangevraagde activiteit varieert tussen € 5.000,- en € 10.000,-.

Lees hier meer over het subsidieprogramma Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020.