Overijssel

Welkom in de Provincie Overijssel.


Voor inwoners van Overijssel zijn Duitsers veel geziene en welkome gasten. Andersom is het beeld niet veel anders. Niet alleen consumenten bezoeken elkaars winkels en markten. Ook het bedrijfsleven ziet de grens al lang niet meer als een obstakel. En toch is er zakelijk veel meer te halen in Duitsland!

Voor ondernemers uit Oost-Nederland is Duitsland natuurlijk erg interessant als afzetmarkt of arbeidsmarkt. Ook samenwerking met Duitse ondernemingen kan erg vruchtbaar zijn. Zeker nu er elders in de wereld steeds goedkoper wordt geproduceerd, hebben we elkaar nodig.

Er wordt zoveel georganiseerd rond export naar Duitsland dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom biedt NuDuitsland ondernemers uit de provincie Overijssel die zakendoen of zaken willen doen met Duitsland een overzicht van beschikbare (subsidieprogramma’s).

INTERREG
De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Meer informatie over Interreg is te vinden op de website www.deutschland-nederland.eu.