Gelderland

Welkom in de Provincie Gelderland.


Het Hertogdom Gelre was honderden jaren één van de machtigste vorstendommen van Europa. Het gebied strekte zich uit van Elburg en Hattem in het noorden tot Roermond en Nieuwstadt in het zuiden. Ook Duitse steden zoals Geldern, Vierssen, Goch en Erkelenz hoorden bij het Gelderse Hertogdom. De inwoners voelen nog heel sterk de verbondenheid met hun Gelderse geschiedenis. In Geldern leren alle kinderen op school het verhaal over de Gelderse draak. Dit is de ontstaansmythe van Gelderland en verklaart ook de naam van onze provincie.

Infrastructuur
Of het nu over de weg, het spoor of het water is. Gelderland verbindt Nederland met Duitsland! Van oudsher varen de schepen over de Rijn bij Lobith het land in en uit. Dé waterverbinding van het Duitse Roergebied met de grootste havenstad van Europa: Rotterdam. Maar ook het spoor (Betuwelijn) en de autosnelwegen verbinden ons Nederland met de grootste consumentenmarkt van Europa.

INTERREG
De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.

Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2014-2020 een bedrag van ca. 440 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt worden beschreven in het samenwerkingsprogramma “INTERREG Deutschland-Nederland”.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn de verhoging van de innovatiekracht van de grensregio en het verminderen van de barrièrewerking van de grens

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

Meer informatie over Interreg is te vinden op de website www.deutschland-nederland.eu.