Tubebarrier Ecoloss, Delfzijl

Ecoloss Project heeft het exclusieve recht om de TubeBarrier te distribueren in Europa. De TubeBarrier is een tijdelijke waterkering, die als alternatief voor de zandzakken kan dienen. De tijdelijke dijk kan zonder gebruik te maken van stroom, pompen en of veel mankracht, geïnstalleerd worden.

Ecoloss heeft uitgewerkte casestudies van o.a. het Amerikaanse leger, waarin de kosten van zandzakken zijn doorgerekend. Van productie en opslag tot aanleggen, opbouwen en na de dreiging van het water weer verwijdering door militairen. Hierbij blijkt de aanschaf van een TubeBarrier, vooral vanwege het hergebruik, grote economische voordelen met zich mee te brengen.

In Duitsland is men bekend met het fenomeen van overstromingen. Ieder jaar treden rivieren en beken uit hun oevers en lopen omwonenden en naastgelegen bedrijven direct gevaar. Zowel economisch als lijfelijk.

In het verleden heeft Ecoloss deelgenomen aan een handelsmissie met het thema ‘watermanagement’ naar de deelstaat Sachsen-Anhalt onder leiding van het NBSO in Hamburg. Tijdens de missie is duidelijk geworden dat de problematiek van overstromingen groot is en dat er daarmee zeker potentie bestaat voor een oplossing als de TubeBarrier.

Aan Handelsagent Duitsland is gevraagd om de kansen voor de TubeBarrier op de Duitse markt te analyseren en in kaart te brengen.

Behaalde resultaten
Binnen de kaders van het subsidieprogramma ‘Scoren in Duitsland’ van de Provincie Groningen is toegewerkt naar een matchmaking tijdens de beurs IFAT in de Zuid-Duitse stad München. In aanloop naar de beurs, gehouden in de maand mei 2018, zijn Duitse bedrijven benaderd die vielen binnen het zoekprofiel van Ecoloss met betrekking tot de Tubebarrier. Dit zijn Duitse bedrijven die voor waterkeringen als distributeur/re-seller in aanmerking konden komen. Het resultaat was een tweedaags bezoek aan IFAT met een vijftal zeer goede en kwalitatieve gesprekken met de juiste decision makers. De Duitse partijen waren door volledig geïnformeerd over de Tubebarrier.

Partner gevonden
Uiteindelijk is een geschikte distributeur gevonden voor de Tubebarrier!